Wettelijke vermeldingen

Apotheek: Apotheek Gobert Sophie

't Kloosterhof 11

8200 Brugge

Hoofdapotheker: Sophie Gobert

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0861.330.009

Machtigingsnummer APB: 313106

Telefoonnummer: 050 38 52 73

Intellectuele eigendom

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.